ขออนุญาตชิงโชค ตามมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478

การขอใบอนุญาต ชิงโชค จับสลาก จับรางวัล หรือการจัดให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค บริการขออนุญาตชิงโชค จับฉลากชิงโชค ขอใบอนุญาตจับรางวัลชิงโชค ขออนุญาตจับฉลาก ขออนุญาตแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค เราให้คำปรึกษาและบริการด้านการส่งเสริมทางการตลาดเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้วยวิธีการชิงโชค หรือที่เรียกว่าการจัดให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค

ปัจจุบันการจัดกิจกรรมชิงโชค การจับฉลาก แจกของรางวัลต่างๆถูกจัด เป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ผู้ประกอบการได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการซื้อผลิตภัณฑ์แล้วส่งชิ้นส่วนเพื่อชิงโชค ซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อรับคูปองในการชิงโชค หรือการส่ง sms เพื่อชิงรางวัลหรือของสมนาคุณอื่นๆที่นิยมกันมากในสมัยนี้

ซึ่งในการเล่นจับฉลากทั้งหลายเหล่านี้จะต้องมีการขออนุญาตก่อนจะมีการเริ่มเล่นใดๆ ตามมาตรา 8 ของ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 หากมีการฝ่าฝืนไม่ขออนุญาต จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่ท่านจะทราบได้อย่างไรล่ะว่ากิจกรรมของท่านจะต้องมีการขออนุญาตก่อน และจะทราบได้อย่างไรว่ากติกาการเล่น ของรางวัลในการจับฉลาก นั้นจะถูกต้องตามกฎหมาย ก่อนที่จะเริ่มเล่นได้

บริการขอใบอนุญาตชิงโชคทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ทั่วประเทศ บริษัท และห้างร้านต่างๆ ด้วยทีมงานมืออาชีพ และทีมฝ่ายกฎหมายมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการชิงโชคตามกฎหมายโดยเฉพาะ บริการตั้งแต่ขั้นตอนการให้คำปรึกษา การจัดเตรียมข้อมูล และเอกสารที่ต้องใช้ในการขออนุญาต จนกระทั่งได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจนเสร็จสิ้น

ตลอดจนบริการเชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการเข้าเป็นสักขีพยานตามกฎหมาย เราจะดำเนินการ ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา จนกระทั่งจบการจัดกิจกรรมชิงโชค เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เราสนับสนุนการจัดกิจกรรมชิงโชคที่ถูกต้องตามกฎหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยบริการขอใบอนุญาตกับกรมการปกครอง พร้อมสถานที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการจับรางวัล เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บริษัท ของท่าน อย่างเพียบพร้อมและเป็นมืออาชีพ

ไม่เพียงเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดกิจกรรมชิงโชค แต่เรายังมีพันธมิตรด้านสื่อโฆษณาทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ในด้านต่างๆที่พร้อมจะช่วยทำให้ท่านสามารถลงโฆษณาได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทีมงานวิเคราะห์ วางแผน และซื้อสื่อโฆษณาที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เนื่องจากกิจกรรมการเสี่ยงโชคโดยการสุ่มจับคูปอง หรือส่ง SMS หรือการชิงโชคประเภทอื่นๆ ก่อนโฆษณาประชาสัมพันธ์จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 โดยมีคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้กำกับดูแล

การจับฉลากเสี่ยงโชคแต่ละครั้ง ต้องได้รับใบอนุญาตหนึ่งใบ จุดประสงค์หลักของใบอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือจับรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค คือ การป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคเสียประโยชน์ เพราะฉะนั้น มีข้อสังเกตง่ายๆสองประการสำหรับกิจกรรมที่อาจจะเข้าข่าย ได้แก่ ผู้เล่นต้องเสียเงินทางใดทางหนึ่งและต้องมีการสุ่มแจก

This entry was posted in ขออนุญาตชิงโชค and tagged . Bookmark the <a href="http://www.inbsp.net/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%8a%e0%b8%84-%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2/" title="Permalink to ขออนุญาตชิงโชค ตามมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478" rel="bookmark">permalink</a>.

Comments are closed.