เดือน: ตุลาคม 2020

Disney เลิกจ้างพนักงาน 28,000 คนเนื่องจาก Coronavirus ขัดขวางธุรกิจสวนสนุก

การปิดให้บริการเป็นเวลานานที่ สวนสนุกในแ … Continue reading

<span class="entry-utility-prep entry-utility-prep-cat-links">Posted in</span> ธุรกิจ | ปิดความเห็น บน Disney เลิกจ้างพนักงาน 28,000 คนเนื่องจาก Coronavirus ขัดขวางธุรกิจสวนสนุก